Buste van kanselier Lambert de Liverlo

Deze buste verbeeldt Lambert de Liverlo, kanselier van prins-bisschop Maximiliaan-Hendrik van Beieren. Hij buigt licht naar achter waardoor het overheersende karakter en de zelfverzekerdheid van deze imposante persoonlijkheid extra wordt benadrukt.

Dit werk werd toegeschreven aan Jean Del Cour, meester in de barokke beeldhouwkunst van de XVIIe eeuw, in de grote traditie van de werken van Bernini, totdat Pierre Colman, emiritus hoogleraar, het toewees aan Gérard-Léonard Hérard (1636-1675). Dit was een beeldhouwer en medailleur uit Luik wiens korte carrière zich afspeelde in Parijs, met name in Versailles aan de zijde van een andere Luikse beroemdheid: Jean Varin.

Année d'exécution
Vers 1673
Dimensions
68 x 73 cm