Tympan dit du Mystère d’Apollon

Dit reliëf, dat vanwege de stilistische elementen kan worden gedateerd in het derde kwart van de 12de eeuw, is gedecoreerd met drie gegoten medaillons met allegorische thema's. Het middelste medaillon bevat een frontaal gepresenteerde mannelijke figuur. Met baard en keppel, moet hij de Eer uitbeelden. Hij strekt zijn rechterarm uit als gebaar van instemming, naar een geknielde man, gezien van de zijkant, de hem een beker aanbiedt en zich bevindt in de medaillon aan zijn rechterkant. Een opschrift beschrijft deze tweede figuur als Arbeid, die honing aan biedt. Een derde medaillon, symmetrisch aan de voorgaande, toont een gesluierde vrouw,  Eenzaamheid, eveneens geknield. Zij houdt twee bekers met absint in de richting van de persoon in het midden. Maar Eer keert zich duidelijk van haar af…. Het geheel beeldt het ‘Mysticum Apollinis’ uit, het ‘Mysterie van Apollo’ en wordt aangevuld met een ander opschrift waarvan de betekenis op verschillende manier is geïnterpreteerd. De compositie zou hoe dan ook een allegorie uitbeelden van Eer die Arbeid beloont, maar deze thematiek blijft een op zichzelf staand geval in de middeleeuwse iconografie. Eer zou hier dus verbonden zijn aan Apollo, de zonnegod, schenker van het licht van het verstand. Dit type iconografie laat zien dat de Luikse geestelijkheid belang hechtte aan het opnemen van het gedachtegoed uit de Oudheid in het intellectuele denken, waarvoor zij het onderwijs verzorgde. De aanwezigheid van talrijke allegorieën in de Maaslandse werken getuigt eveneens van aandacht voor het materialiseren van ideeën in beelden. Derhalve kan men de hypothese opwerpen, die stelt dat het reliëf, ongetwijfeld een portaaltimpaan, wellicht onderdeel is geweest van een schoolgebouw, misschien zelfs de school die hoorde bij de Sint-Lambertuskathedraal, waarvan de bekendheid verder reikte dan de grenzen van het bisdom.

Année d'exécution
Art mosan, vers 1170
Lieu
Prov. de l’ancienne maison Bourdon, rue Saint-Pierre à Liège
Dimensions
113 x 232 cm