Lustraal bekken van Jupille

Werk geklasseerd als een schat door de Federatie Wallonië-Brussel

Het bassin in blauwe kalksteen, dat op 8 maart 2017 door de Federatie Wallonië-Brussel als een "schat" werd bestempeld, werd blootgelegd tijdens een opgravingscampagne die tussen 2003 en 2005 werd uitgevoerd door archeologen van de Waalse Overheidsdienst (Directie Luik - Archeologie), op een terrein dat toebehoorde aan de kerkfabriek Saint-Amand in Jupille-sur-Meuse. 

Het voorwerp, dat dateert uit de 2e eeuw na Christus, werd begraven in de voorbereidende laag van een buitenvloer, voor de oostelijke gevel van een van de belangrijkste openbare gebouwen van de antieke stad: het heiligdom (fanum).  

De inwijdingsinscriptie Apoll(ini) Smerturici Exsuper Mansueti f(ilius), gevat in een tabula ansata (cartouche geflankeerd door zwaluwstaarten) is van groot belang: zij vertelt ons de naam van de voogd van het heiligdom: Apollo, die in zijn plaatselijke vorm (Smerturix betekent "de leverancier, de beschermer") wordt vereerd als een genezende god of god van de zuivering, en geeft ons de naam van de opdrachtgever, een peregrijn (vrije inwoner zonder Romeins burgerschap) genaamd Exsuper, zoon van Mansuetus. 

Het bassin werd waarschijnlijk gebruikt door de gelovigen die een zuiveringsritueel wilden uitvoeren alvorens de godheid aan te roepen. 

Apoll(ini) Smerturigi Exsuper Mansueti f(ilius) 
De inscriptie in een cartouche (tabula ansata) betekent: "Voor Apollo Smerturix, Exsuper, zoon van Mansuetus (dit bekken aangeboden)". In Jupilla werd Apollo in zijn plaatselijke gedaante (Apollo Smerturix betekent "Apollo de verschaffer, de beschermer") vereerd als genezende god of god van de zuivering. 

Meer informatie over de Schatten van de Federatie Wallonië-Brussel

Het decreet van 11 juli 2002 maakt het mogelijk om goederen die van aanzienlijk belang zijn voor de Federatie Wallonië-Brussel als Schat aan te merken. In dit kader worden verschillende werken waarvan de artistieke kwaliteit, de zeldzaamheid of de band met de geschiedenis en de kunstgeschiedenis niet meer ter discussie staan, door deze classificatie nog versterkt. Deze erkenning maakt het mogelijk deze juweeltjes van ons artistiek en cultureel erfgoed voor het voetlicht te brengen, maar vooral om ze beter te beschermen, om ze te helpen restaureren of om te voorkomen dat ze naar het buitenland worden verkocht. Elk jaar worden verschillende belangrijke historische werken erkend als Schatkamer.

Een beschermd eigendom krijgt de status van "schat". Deze term vindt zijn oorsprong in het Europees recht, dat elke lidstaat de mogelijkheid biedt zijn "nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit" te beschermen. Deze schatten zijn dus uitgezonderd van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie en kunnen bij het verlaten van het betrokken nationale grondgebied aan beperkingen of verboden worden onderworpen.

Meer informatie op de website van de Federatie Wallonië-Brussel.

 

Année d'exécution
2e eeuw na Christus
Lieu
Ontdekt tussen 2003 en 2005 in Jupille-sur-Meuse (Luik)