-

'Un parfum de bonheur' (Een geur van geluk) fototentoonstelling van France Demay

Grand Curtius - Curtiuspaleis - 3e verdieping
Vanaf 3 mei presenteert het Grand Curtius de tentoonstelling 'Parfum de bonheur’ van France Demay, samen met  foto's van de winnaars van het concours  ‘Le bonheur’, dat wordt georganiseerd door de fotokring ‘Priorité à l'Ouverture’. Deze tentoonstelling belicht twee populaire opvattingen over geluk.

-

Life

De tentoonstelling ‘Life’  bevat twee fototentoonstellingen.
Aan de ene kant het werk van 5 Syrische fotografen onder de titel ‘Life in Syria’ en aan de andere kant ‘Vie en territoires disputés’ (Leven op betwist grondgebied), met foto's van Corentin Laurent.
Life in Syria - door 5 Syrische fotografen

Het Romeinse graf uit de zandgroeve in Omal

Eind juni 1862 waren arbeiders bezig met zandafgravingen in een kleine zandgroeve in Omal (Geer, Luik), waarbij ze per toeval op een of twee meter diepte grafmeubilair aantroffen van een luxueus Gallo-Romeins graf in de buurt van de oude Romeinse weg van Bavay naar Tongeren. Het graf dat op ongeveer honderd meter afstand ligt van de vier naast elkaar gelegen graftombes van Omal (fig. 1), was min of meer in noord-zuidelijke richting georiënteerd, evenals deze laatste. Misschien was de tombe oorspronkelijk bedekt door een grafheuvel,waarop een bepaalde bolling van de bodem zou kunnen wijzen.