-

'Un parfum de bonheur' (Een geur van geluk) fototentoonstelling van France Demay

Grand Curtius - Curtiuspaleis - 3e verdieping
Vanaf 3 mei presenteert het Grand Curtius de tentoonstelling 'Parfum de bonheur’ van France Demay, samen met  foto's van de winnaars van het concours  ‘Le bonheur’, dat wordt georganiseerd door de fotokring ‘Priorité à l'Ouverture’. Deze tentoonstelling belicht twee populaire opvattingen over geluk.

-

Life

De tentoonstelling ‘Life’  bevat twee fototentoonstellingen.
Aan de ene kant het werk van 5 Syrische fotografen onder de titel ‘Life in Syria’ en aan de andere kant ‘Vie en territoires disputés’ (Leven op betwist grondgebied), met foto's van Corentin Laurent.
Life in Syria - door 5 Syrische fotografen