Religieuze kunst & Maaslandse kunst

De afdeling Religieuze kunst en Maaslandse kunst bestaat gedeeltelijk uit de erfenis van het Musée d’Art religieux et d’Art mosan (MARAM) (Het Museum voor Religieuze kunst en Maaslandse kunst), dat zelf voortkomt uit het voormalige museum van het bisdom, waarvan het de missie overgenomen heeft: het stelt zich ten doel kunstwerken van het patrimonium van het bisdom in haar collectie op te nemen en veilig te bewaren.
Het Grand Curtius verenigt de oude collecties van het bisdom en de collecties gericht op het zelfde specialisme, die afkomstig zijn uit het Musée d’Archéologie et des Arts décoratifs (Museum voor Archeologie en Decoratieve kunsten) en het Institut archéologique liégeois (Luiks Archeologisch Instituut), in een streven naar complementariteit.
Het MARAM bestond uit meerdere fondsen, waarvan het oudste en belangrijkste fonds is voortgekomen uit de kunstvereniging die het museum gesticht heeft. Dit fonds ontving belangrijke donaties en legaten, waaronder dat van de abt Scheen, die zelf erfgenaam was van Jules Helbig, aan wie het museum zijn rijke collectie Vlaamse Primitieven dankt. Het instituut heeft zich daarnaast nog verrijkt met depots van verschillende origine. Het beheert ook de archiefbestanden van de Osterrath glaskunstenaars en de Dehin edelsmeden.
De afdeling weerspiegelt de dubbele oriëntatie van de collecties: de presentatie van Maaslandse kunst enerzijds, de belangrijkste artistieke uiting van de gouden eeuw van het bisdom Luik (11de-13de eeuw). Anderzijds toont de afdeling een samenhangend beeld van de ontwikkeling in de religieuze kunst sinds de late Middeleeuwen tot aan het begin van de 20ste eeuw, via verzamelingen die tot de belangrijkste van België behoren op het gebied van beeldhouwkunst, edelsmeedkunst en schilderkunst. Regionale kunstwerken zijn hier te vinden naast meesterwerken van de Vlaamse, Franse, Italiaanse, Brabantse en Duitse school. 

Commentaar van de conservator

Bekijk onze collecties en neem er de tijd voor … Neem de tijd om te observeren, te luisteren naar wat de voorwerpen uitdrukken... U te vertellen hebben.
Sta open voor alles wat zij laten zien over hun eigen leven maar ook over dat van u. Of u een complete leek bent of helemaal onderwezen in de materie, u leert hier altijd wat bij… 
Laat u verleiden door de textuur, de kleuren, de reliëfs, de grote en kleine verhalen… Verkies niet het magistrale boven het anekdotische. U zult zich zeker niet alles blijven herinneren... Kom dan gewoon nog een keertje terug!

Christelle Schoonbroodt