Muntschat van Clavier-Vervoz

De muntschat van Clavier III, die op 20 mei 1967 werd aangetroffen tijdens opgravingen op de locatie van de vicus Vervoz, bestaat uit 1680 zilverstukken (1085 denarii en 595 antoninianussen) bewaard in een kruik gemaakt van bronsplaat. Dit model kruik met toegevoegde tuit, in één stuk gegoten met inbegrip van het handvat, is kenmerkend voor het einde van de 2de eeuw en de eerste helft van de 3de eeuw.

De oudste munt is een denarius met de beeltenis van keizer Commodus (180-196), geslagen in Rome in 186; het meest recente muntstuk is een antoninianus dat is uitgegeven in een secundaire werkplaats in het Westen, in 254 na Christus, voor de Gallische keizer, aan het begin van het gezamenlijk bestuur met Valerianus I. De regeerperioden die het best zijn vertegenwoordigd zijn die van Severus Alexander (222-235) (428 munten), Elagabalus (218-222) (380 munten) en Gordianus III (238-244) (353 munten).

De antoninianus of dubbele denarius onderscheidt zich van de denarius door de stralenkroon van de keizer en een portret van de keizerin rustend op een maansikkel. Deze munt die werd geïntroduceerd in 215, onder keizer Caracalla (211-217), kwam geleidelijk in de plaats van de denarius. Vanwege de politieke instabiliteit van het Keizerrijk en de opeenvolgende muntdevaluaties, waren er veel lieden die munten van goede kwaliteit oppotten, waarvan de aanzienlijke hoeveelheid denarii uit dit muntendepot getuigt. De munten afkomstig uit oosterse werkplaatsen waren zeer in trek, want het gewicht en de waarde ervan waren hoger dan die van de munten die in het Westen werden geslagen. Zo zijn 94 munten van deze schat afkomstig uit Antiochië (Turkije), Emesa en Laodicea (Syrië).

Tussen 250 en 270 van onze jaartelling veroorzaakten invallen van de Franken in Belgisch Gallië de plundering en de vernietiging van veel nederzettingen. Deze periode van onzekerheid ligt aan de basis van het ingraven van veel persoonlijke bezittingen.

Het onderzoek naar deze spaarpot - vermoedelijk begraven in 255 of 256 na Christus - heeft wezenlijk bijgedragen aan meer inzicht in de geldstromen in Belgisch Gallië gedurende de derde eeuw na Christus.

Numéro d'inventaire FLORA
GC.ARC.01e.1968.46776
Année d'exécution
Epoque gallo-romaine
Lieu
Clavier-Vervoz, découverte du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz
Dimensions
Dimensions de la cruche : H. : 23 cm ; diamètre max. : 18 cm ; diamètre goulot : 3.2 cm