De Koningin Elisabeth-Medaille

In mei 2020 vestigt de Grand Curtius de aandacht op deze medaille met de beeltenis van koningin Elisabeth, die oorspronkelijk bedoeld was, om tijdens de Eerste Wereldoorlog iedereen te belonen die een jaar lang caritatief oorlogswerk had verricht. De medaille, met een rood kruis onder het lint, was vooral bedoeld voor gezondheidswerkers en verpleegkundigen die met hun stille toewijding en opoffering het lijden van vele zieken en gewonden in grote mate hebben verzacht.

Andromachus’ theriak

In deze maand van intense medische activiteit vestigt de Grand Curtius de aandacht op deze Delftse aardewerken apothekerspot uit het begin van de 18e eeuw, gevonden in het voormalige ziekenhuis La Bavière. De inscriptie in het midden van de kruik geeft informatie over de inhoud: theriak van Andromachus, van het Griekse thêriakos wat betekent "dat wat giftige dieren betreft". Een soms geprezen, soms aan de kaak gesteld middel neemt u mee op een reis door de eeuwen van zijn geschiedenis, van het oude Griekenland tot de mysterieuze apotheken van Luik, en niet te vergeten de arts van keizer Nero, met wiens naam het verbonden zal blijven.

Lintkeramiek

Dit object van de maand gewijd aan de lintkeramiek moet worden gezien in samenhang met de tentoonstelling ‘Racines, les civilisations du Bas-Danube”, die van 8 november 2019 tot 26 april 2020 in de Grand Curtius te zien zal zijn in het kader van EUROPALIA ROMANIA.