Kast, genoemd Kast van Everhard van der Marck

De traditie heeft dit meubel vooral verbonden aan de naam van deze prins-bisschop (1505-1538), die ook een vrijgevige mecenas was. Het is beter om eenvoudigweg te spreken over een kast met het wapen van de Luikse familie Donceel. Inderdaad is het waarschijnlijker dat het wapen een eigendomsteken is: het komt terug op de penant en in een van de vierentwintig panelen die zijn gebruikt om de twee deuren van deze prestigieuze kast vorm te geven. De drie andere wapens die zijn afgebeeld zijn die van het Heilige Roomse Rijk, van de stad Luik - met vermelding van “Li ge” aan beide zijden van het perroen - en van Everhard van der Marck. Deze laatste zijn aan de bovenkant voorzien van een kardinaalshoed, waardoor het geheel kan worden gedateerd in de periode tussen 1521 en 1538.

Men heeft soms geprobeerd om in de twintig hoofden in profiel een of andere persoonlijkheid uit die periode te herkennen, zelfs de voorouders van de kardinaal, waaronder meer bepaald de fameuse Willem van der Marck, ook wel "Willem met de Baard” genoemd, een soort van condottiere, die in 1485 in Maastricht werd onthoofd, nadat hij had geprobeerd om zijn zoon Jean op te dringen aan het hoofd van het prinsbisdom. Veel geschiedkundigen blijven deze laatste onophoudelijk verwarren met zijn broer Everhard III, bijgenaamd “Het zwijn van de Ardennen". De aanwezigheid van deze twee belangrijke actoren van de Luikse geschiedenis van het einde van de 15de eeuw is niets meer dan zuiver hypothetisch!
Het feit dat een van de twintig "portretten" op de linkerdeur een heel andere grafische stijl heeft, zou erop kunnen wijzen, dat de panelen pas later zijn gemonteerd, na de Renaissance. Het is wel goed op te merken, dat het behoort tot hetzelfde type als die op de poorten van de omheiningen van de Naamse kerken van Biesme en Malonne, die ook ontegensprekelijk dateren uit de eerste helft van de 16de eeuw.

In tegenstelling tot de meubels uit de 18de eeuw, zijn de Luikse meubels uit deze periode nog niet onderworpen aan de broodnodige kritische analyse en een "archeologische" vergelijking met andere modellen, die er erg op lijken, en die momenteel worden bewaard in het Musée des arts décoratifs in Parijs en in het Château de Langeais…

Dit meesterwerk kan vergeleken worden met een interessante deur, het enige bewaard gebleven meubelstuk uit de Luikse 16de eeuw, dat ongetwijfeld afkomstig is uit het Paleis van de prins-bisschoppen. De twee  bovenste panelen zijn gebeeldhouwd en verbeelden sint Michaël en de Engel die Balaam tegenhoudt.

Année d'exécution
1521-1538
Dimensions
Ha. : 172,5 cm l. : 193,5 cm