Pistool van het merk Luik

Vanaf de periode dat vuurwapens verschenen, werden deze zodra ze gereed waren uitgeprobeerd met een lading kruit, die in principe groter was dan waar ze voor gemaakt waren, om de stevigheid van de wapens te testen. Dit gebruik leidde evenwel tot veel afwijkingen en misbruik. Daarom hebben meerdere machthebbers, en in dit geval de prins-bisschop van Luik Maximiliaan-Hendrik van Beieren, geprobeerd om het testen verplicht te stellen en uit te laten voeren volgens bepaalde regels. In werkelijkheid liet de toepassing van dit soort decreten voor de 19e eeuw nog veel te wensen over. Daarom bestaan er maar weinig wapens van voor die tijd, die voorzien zijn van een proefstempel. Dit is een van de weinige Luikse exemplaren uit het Ancien Regime die bewaard zijn gebleven. Het keurmerk toont het ‘bordes’. Het is op de loop gedrukt, die ongetwijfeld in Luik is gesmeden. Dit wapen werd in Nancy gemaakt rond 1672, de datum van het eerste decreet met betrekking tot de verplichte proef.