De collecties van het Museum

De voormalige musea: Musée d’Armes, Musée du Verre en Musée d’Archéologie et d’Arts décoratifs (met in begrip van Musée d’Ansembourg), alle drie gemeentelijke musea van Luik, zijn samengegaan met Musée d’Art religieux et d’Art mosan om een homogeen museumcomplex te vomen waarin de decoratieve kunsten, de nijverheid en de archeologie verenigd zijn. Deze unieke museumstructuur, bestaande uit diverse collecties, van uiteenlopende herkomst en eigendom (Stad Luik, Waals Gewest, Luiks Archeologisch Instituut, Universiteit van Luik, Bisdom Luik, Société d’Art et d’Histoire du Diocèse (Stichting voor de Kunst en Geschiedenis van het Bisdom), Kathedraal, etc.), is opgedeeld in vijf afdelingen: de afdelingen archeologie, wapens, religieuze kunst en Maaslandse kunst, decoratieve kunsten en glaswerk. De op deze manier tot stand gekomen collectie is de rijkste museumcollectie van Franstalig België.

Grand Curtius is uniek vanwege de grote hoeveelheid meesterwerken, die deel uitmaken van de collecties. Het biedt een continuïteit in de collecties, een grote variatie aan kunstzinnige, ambachtelijke en industriële praktijken, in al even zo diverse materiële verschijningsvormen, met een al even zo brede chronologische spreiding, vanaf de prehistorie tot de hedendaagse tijd.

De omvang en de uitzonderlijke kwaliteit van de bijeengebrachte collecties moeten een grootsheid uitstralen, die onlosmakelijk met de stad Luik verbonden is. De voorwerpen die deel uitmaken van de collecties zijn de uitdrukking van artistiek en technische vakmanschap en blijven ons herinneren aan de meest opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de stad, het prinsbisdom en het Luikse land.

Deze voorwerpen zijn verdeeld over vijf collecties, die elk op hun eigen gebied concurreren met de belangrijkste collecties wereldwijd. De collectie die gewijd is aan de archeologie en in het bijzonder het tijdperk van de prehistorie (waarvan de benaming in de 19de eeuw in Luik door Schmerling werd uitgevonden) bevat de collecties van Hamal-Nandrin en Depuydt. De afdeling religieuze kunsten, waarvan wij het belang erkennen voor het kerkelijk vorstendom Luik, is afkomstig uit het voormalige Maram (Musée d’art religieux et d’art mosan (Museum voor religieuze en Maaslandse kunst). De glascollecties (voormalige Armand Baarcollectie) zijn, samen, de tweede in omvang na het Corning in de Verenigde Staten. De wapencollectie van het museum is een eerbetoon aan dit land, dat zich door zijn historische neutraliteit heeft weten te handhaven aan de top van de wapenhandel en wapenproductie. Tenslotte, getuigt de collectie decoratieve kunsten op schitterende wijze van de vooraanstaande positie van Luik in de 18de eeuw, waarin de stad op gelijk niveau rivaliseerde met Parijs.
We vermelden hier nog de unieke collectie van internationaal belang ontstaan uit de donatie van de Baron en Baronnes François Duesberg. Deze collectie bestaat uit kunststukken en voorwerpen in verband met tafelaankleding en uurwerken (pendules uit de tijd van Lodewijk XVI, het Directoire, het Consulaat en het 1ste Keizerrijk).