Het museum

Het Grand Curtius dat in maart 2009, na een jarenlange verbouwing, voor het publiek geopend werd, is gelegen in het historisch hart van Luik aan de oever van de Maas. Het is een van de belangrijkste centra onder de Luikse musea. Dit museumcomplex – opgezet rondom een gebouw uit de Maaslandse Renaissance, dat eind 16de - begin 17de eeuw gebouwd werd voor Jean de Corte, alias Curtius, een rijke handelaar in wapens en buskruit – beslaat meer dan 5000 m², en herbergt een uitzonderlijke verzameling collecties op het gebied van kunst en geschiedenis. Het Curtiuspaleis opgetrokken in rode baksteen en stenen uit de Maas en voorzien van mascarons, is geklasseerd als buitengewoon erfgoed van Wallonië, waarvan het op prachtige wijze de kleuren draagt.

In de schaduw van de werkplaats: het werk van de restaurateur

Als u door de gangen van het museum wandelt, kunt u zich moeilijk voorstellen dat er vele ambachten zijn die ervoor zorgen dat het dagelijks functioneren van het museum goed verloopt. Dit is met name het geval voor de restaurateurs die ‒ en dat is iets essentieels ‒ de opdracht hebben om de collecties in goede staat te houden en klaar te maken voor de tentoonstelling. In dit artikel nodigen Christophe en Audrey u uit om door de deur van hun atelier te gaan en iets meer te ontdekken over dit werk, dat meestal achter gesloten deuren wordt uitgevoerd.

De Koningin Elisabeth-Medaille

In mei 2020 vestigt de Grand Curtius de aandacht op deze medaille met de beeltenis van koningin Elisabeth, die oorspronkelijk bedoeld was, om tijdens de Eerste Wereldoorlog iedereen te belonen die een jaar lang caritatief oorlogswerk had verricht. De medaille, met een rood kruis onder het lint, was vooral bedoeld voor gezondheidswerkers en verpleegkundigen die met hun stille toewijding en opoffering het lijden van vele zieken en gewonden in grote mate hebben verzacht.