Diptiek genoemd Palude

Dit dubbel paneel, dat ongetwijfeld na 1488 in Luik vervaardigd is, werd geschonken aan de Sint Lambertuskathedraal door Henri ex Palude – Latijns voor ‘des Marets’. Reeds kanunnik van het kapittel van deze kerk, werd hij in dat zelfde jaar de grote voorzanger en stierf in 1515. Het is met het insigne van deze eervolle functie– een staf met een vogel erop - dat hij zich hier heeft laten uitbeelden met jonge trekken, met zijn wapenschild, en samen met het tafereel van de lijdensweg van Sint Lambertus. Deze vindt plaats in een oratorium, zoals gebruikelijk in de Middeleeuwse iconografische traditie. De biddende heilige bisschop wordt dodelijk verwond door een soldaat die hem een stoot toebrengt met zijn lans. Zijn twee acolieten ondergaan hetzelfde lot, de ene (aan de linkerkant) wordt geslagen met een ‘guiserne’, de andere (aan de rechterkant) met een kromzwaard. Op het altaar is een goudkleurig retabel te zien met in het midden een Christus als heerser. Op het andere luik wordt de Geboorte van Christus afgebeeld: de rust van deze compositie staat in contrast met de dramatische dynamiek van het andere paneel. De ruïnes van een gebouw dienen als stal. Op een veld op de achtergrond, ontvangen de herders van de engel het nieuws van de Geboorte van de Heiland. De aanwezigheid van een zuil tussen de ruïnes verwijst naar de “Openbaringen” van de Heilige Birgitta van Zweden: volgens dewelke de Maagd Maria zou zijn bevallen met haar rug geleund tegen deze zuil. Wat Jozef betreft; dat hij de kaarsenvlam met zijn hand beschermt, staat symbool voor zijn rol in de Heilige Familie.

De achterzijde van beide panelen bevat in grijstinten geschilderde taferelen, een soort trompe l’oeil waarmee beeldwerken worden geïmiteerd. Enerzijds wordt het oordeel van Salomo verbeeld, anderzijds de overspelige vrouw.

Hoewel dit werk in het Luikse milieu kan zijn vervaardigd, laat het des te meer zien hoe zeer het past in de traditie van de Vlaamse schilderkunst van de tweede helft van de 15de eeuw en hoe het schatplichtig is aan voorbeelden van Gérard David, Petrus Christus of Dirk Bouts.

Numéro d'inventaire FLORA
GC.REL.05a.1881.99998 et GC.REL.05a.1881.34000
Année d'exécution
Après 1488
Lieu
Liège, proviennent de l’ancienne cathédrale Saint-Lambert