-

D’un monde à l’autre, le 19e siècle à Liège (Van één wereld naar een andere, de 19de eeuw in Luik)

Grand Curtius - Palais Curtius

Is het de langste eeuw? De 19de eeuw, die het begin van de Moderne Tijd betekent, begint in ieder geval met de Franse Revolutie van 1789, die aan de ene kant het einde van het Ancien Regime inluidt en aan de andere kant, onder het vrijheidsvaandel de opkomst van een nieuw te bouwen wereld.

De tentoonstelling is verlengd tot 31 december 2018.

De tentoonstelling ‘D’un monde à l’autre, le 19e siècle à Liège’(Van één wereld naar een andere, de 19de eeuw in Luik)  onderstreept de omwentelingen die de Luikenaren in hun dagelijks leven gaan meemaken, tijdens die eeuw die zich uitstrekt tot aan het eerste wereldwijde conflict in 1914. Een multidisciplinaire tentoonstelling die zowel raakt aan de geschiedenis, de wetenschap, de kunsten en de levensomstandigheden, ten einde de vele economische, politieke en sociale processen, die aan de basis liggen van onze moderne wereld, beter te kunnen begrijpen. 

Deze eeuw is lange tijd beschouwd als de eeuw van de vooruitgang: de eeuw waarin de westerse samenlevingen de last van de structuren van het Ancien Régime van zich afwierpen. Er is in ieder geval een nieuwe dynamiek tot stand gekomen, dat van het ondernemerschap, die de wereld geleidelijk veranderde van een agrarische samenleving in een industriële samenleving. De mechaniek, te weten de hoge vlucht van het kapitalisme en de opkomst van twee met elkaar in strijd zijnde sociale klassen: een heersende klasse, de bourgeoisie, en een geëxploiteerde klasse, het proletariaat. De Kerk verliest geleidelijk haar monopolie aan de wetenschap.  De rol van deze laatste? Het beschrijven van de werkelijkheid en bijdragen, door de ontwikkeling van nieuwe technieken, aan het welzijn van de menselijke soort. Uitgebreid programma... 

In 40 jaar tijd zien de Luikenaren vijf verschillende politieke regimes langskomen: Prinsbisdom Luik (985-1795), Franse Republiek (1795-1804), Frans Keizerrijk (1804-1814), Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) en Koninkrijk België (1830-…). En evenzo veel nieuwe systemen waaraan de bevolking zich moest aanpassen.
De tentoonstelling ‘D’un monde à l’autre, le 19e siècle a Liège’, die is ingericht op twee verdiepingen van het Curtiuspaleis, toont een groot aantal kunstwerken, objecten, zeldzame stukken en unieke documenten, afkomstig uit de collecties van de Luikse musea. 

De wereld van de arbeid, de nieuwe industrieën, de ontwikkeling van de wetenschap, de stedelijke transformaties, het berekenen van de tijd en de weeg- en meetsystemen, maar ook de rol van de vrouw, de doodstraf en het identiteitsgevoel behoren tot de hoogtepunten van de tentoonstelling. Het gaat over de opkomst van de archeologie, de bloei van de wapenindustrie, de glaswerkers, evenals de volksprenten en de strijd tussen godsdienst en secularisme. De tentoonstelling schenkt ook aandacht aan de rol van grote historische en politieke figuren, en laat werken zien van beroemde kunstenaars en ontwerpers, zoals Léonard Defrance, Constantin Meunier, Pauline Jamar, Gustave Serrurier-Bovy, Armand Rassenfosse en Auguste Donnay.