-

Focus sur les acquisitions et restaurations majeures de ces dernières années

Een museum verrijkt zijn collecties door middel van aankopen, giften, nalatenschappen, bruikleen of vondsten ter plaatse… Bijvoorbeeld wat betreft archeologie.

Vanaf de heropening in 2009, heeft het Grand Curtius een proactief beleid gevoerd op dit gebied. Wanneer voorwerpen in de collecties worden opgenomen, worden alle voorzorgen genomen om ze duurzaam te kunnen bewaren. De herkomst van de werken dient eveneens te worden gedocumenteerd.

Met deze tentoonstelling, toont het museum een aantal van de laatste aanwinsten en recente restauraties. Daarmee onthult het een van zijn primaire taken: bijdragen aan het behoud van het erfgoed.