-

Guérisseurs d’Afrique Noire

Médecines en Afrique, entre tradition et modernité
(Genezers in sub-Sahariaans Afrika - artsen in Afrika, tussen traditie en moderniteit)
Lezing - colloquium – tentoonstelling in het kader van de 200ste verjaardag van de Universiteit van Luik

 
Georganiseerd door het Centre pour le Partenariat et la Coopération au développement (Centrum voor partnerschap en ontwikkelingssamenwerking) van de Universiteit van Luik in samenwerking met de Luikse musea

 
In het kader van de 200ste verjaardag van de Universiteit van Luik, organiseert het Centre pour le Partenariat et la Coopération au Développement (PACODEL) (Centrum voor partnerschap en ontwikkelingssamenwerking) van de Universiteit van Luik in samenwerking met de dienst van de musea van de Stad Luik een colloquium, een lezing en een tentoonstelling over het thema  'genezers in Afrika’.
De tentoonstelling ‘Genezers in sub-Sahariaans Afrika’ bestaat uit foto's van Clément Delaude, professor in de scheikunde aan de Universiteit van Luik en amateurfotograaf. Van zijn vele reizen naar Afrika, waar hij actief was op het gebied van de chemie van planten, heeft hij een indrukwekkende verzameling beeldmateriaal meegebracht, waarvan een groot deel gewijd is aan de genezers.
In Afrika, spelen de genezers die zowel kruidendokters als voorspellers zijn, een centrale rol in de gemeenschap. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, doet 80% van de Afrikanen regelmatig een beroep op de diensten van dergelijke genezers, wier geneesmethoden zij preferen boven de adviezen van een arts. Vandaag de dag worden deze traditionele geneeswijzen, die gebaseerd zijn op een meer holistische dan biomedische benaderingswijze steeds meer geïntegreerd in de officiële geneeskunst zowel om pragmatische als politieke redenen.
De meeste foto's dateren uit de jaren 1970-1980, maar ze zijn nog steeds actueel. De opening van de tentoonstelling vindt plaats op 9 november 2017 om 18.00u.
Op 9 november om 16.30u, geeft professor Marc-Éric Gruénais, antropoloog aan de Universiteit van Bordeaux en specialist op dit gebied een inleidende lezing over het thema: ‘De la politisation à la médicalisation des ‘médecines traditionnelles et complémentaires’. (Het politieke karakter van de medicalisering van de ‘traditionele en complementaire geneeswijzen’). 
Op 10 november van 9.30u tot 17.00u wordt het colloquium Médecine en Afrique , entre tradition et modernité (Geneeskunde in Afrika, tussen traditie en moderniteit) gehouden. Het programma bestaat uit drie sessies, die handelen over de kwestie van de pluraliteit in kennis en de verschillende mogelijke benaderingswijzen op gezondheidsgebied. De eerste sessie is gewijd aan de integratie van traditionele genezers in de moderne geneeskunst, de tweede aan de interactie tussen mens- en diergeneeskunde en de laatste aan de etnofarmacologie.