-

Images à conviction – photographie et police

De politie en de fotografie hebben allebei rechtskracht: de ene door haar bevoegdheden ten aanzien van de handhaving van de orde, de andere door haar techniek en bewijskracht. Niet verbazingwekkend dus, dat sinds beide gecombineerd worden, de foto een waardevolle rol speelt in het speurwerk als middel om feiten te bepalen en bewijzen aan te voeren.

Daardoor heeft de Federale Politie duizenden fotoplaten in depot sinds het begin van de 20ste eeuw. Een zeer klein deel van de schatten uit die voorraad wordt hier getoond. Beelden van delicten of ongelukken, beelden van reconstructies, autopsiedocumenten strijden om het aantonen van de waarheid.  Deze bijzondere archieven, die voor de eerste maal te zien zijn, worden getoond samen met een selectie kunstwerken van onder meer Andres SERRANO (US) en zijn beroemde serie ‘The Morgue’ (onder voorbehoud), Angela STRASSHEIM (US), die een tijd werkzaam was als ‘forensic photographer’ - (forensisch fotograaf) voor de Amerikaanse politie, en Corinne MAY BOTZ (US), die werk heeft gemaakt gebaseerd op de miniatuurreconstructies van plaatsen van delict door de Amerikaanse criminoloog Frances Glessner Lee in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Deze levenloze en aangrijpende plaatsen van delict, die gebruikt werden om het observatievermogen van toekomstige rechercheurs aan te scherpen, zijn hier vanuit verschillende hoeken gefotografeerd en zijn vergelijkbaar met de beelden van het Fonds Bertillon, die voor de gelegenheid zijn geleend van Musée de la Préfecture de Paris (het museum van de prefectuur van Parijs).