-

Luik, een volgzame stad?

Luik, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Joseph en Chaia Wygocki, die niet terug zullen keren uit Auschwitz. © Coll. Sophie KornowsKi, fonds Dannes-Camiers. Ongeveer tien jaar geleden hebben de kinderen en kleinkinderen van Joden uit de Luikse regio, die gedeporteerd werden naar de kampen in Noord-Frankrijk, zich tot doel gesteld om de herinnering aan deze tragische periode in leven te houden. Om te vertellen wat het lot is geweest van onze families tijdens de bezetting, heeft de vzw "Mémoire de Dannes-Camiers" een grote hoeveelheid documenten verzameld en de publicatie van het boek van Thierry Rozenblum bekostigd. Dit boek "Une Cité si ardente? Les Juifs de Liège sous l'Occupation, 1940-1944” (Een zo vurige stad?  De Joden van Luik onder de bezetting) belicht genadeloos het proces van discriminatie, afpersing en vervolging ten aanzien van onze ouders en grootouders alvorens een derde van hen werd gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen in het oosten. Het boek besteedt ook welverdiende aandacht aan degenen die hen hebben geholpen. Het verhaalt over hun moed door te schetsen hoe zij zich zeer snel hebben weten te organiseren om aan deportatie te kunnen ontkomen door hun strijdlust, improvisatievermogen en grote levenskracht.