-

A l'avant-garde! Le 12e de Ligne

Grand Curtius - Palais Curtius

Het Grand Curtius van Luik presenteert ‘A l’avant-garde! Le 12e de Ligne’ (In de voorhoede, het 12e van Linie), de geschiedenis van de oudste eenheid van Defensie. Bataljon 12 Linie Prins Leopold - 13 Linie bevindt zich momenteel in Spa en is opgericht tegelijk met België.

De geschiedenis ervan is echter nauw verbonden met de Stad Luik en is de trots van deze stad.

Het Bataljon werd opgericht in 1831 voornamelijk door onafhankelijke milities uit Luik, die hadden deelgenomen aan de revolutie en het was van 1889 tot 1912 gekazerneerd in de Chartreuse in Luik en van 1912 tot 1940 (met een onderbreking gedurende de grote oorlog) in de Citadel van Luik.

In 1937 kreeg het van de Stad Luik zijn paradetamboers en in 1961 werd het het petekind van de Stad Luik. Het draagt trouwens het wapen van Luik, de Luikse perroen, en koos de naam ‘Lidge’ voor zijn eerste mascotte.

Voor de eerste keer ontvangt Luik, de peetmoeder van het bataljon, een tentoonstelling over de sleutelmomenten uit deze geschiedenis. Het bataljon dat met trots de Luikse kleuren draagt en een insigne met het perroen, is opgebouwd met mannen: het verhaal van de helden en daden uit de dagelijkse geschiedenis van het bataljon tussen conflicten en vredemissies, wordt door de tentoonstelling verbeeld met behulp van de Amicale Royale van het Regiment.

In deze uitzonderlijke tentoonstelling vindt u foto's en voorwerpen uit de geschiedenis van het bataljon 12 Linie – Prins Leopold 13 Linie, sabel, hoofddeksels, een galerij met 32 portretten van beroemde Lignards (Kolonel Nestor Babette – 3 generaties lignards -, Laurent Pagna, Tchantchès - die voor de gelegenheid zijn Lignarduniform heeft ontvangen, de beroemde Baryton en Ereburger van de Stad Luik, José van Dam…), dit alles voorzien van panelen met uitleg en historische feiten…

De geschiedenis van het 12e van Linie is nauw verbonden met die van de Gemeente Boutersem. Luik heeft deze gemeente dus gevraagd om mee te werken aan de tentoonstelling. Aansluitend op de tentoonstelling heeft de Gemeenteraad van Boutersem op haar beurt unaniem besloten om de naam ‘12e Liniehof’ aan een nieuwe straat te geven, gelegen in het dorpscentrum (meer informatie vindt u in het hieronder staande persbericht 'Boutersem in Luikse tentoonstelling', in het FR en NL).

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van de Stad Luik, de Bibliotheek Ulysse Capitaine, het Grand Curtius , het 12e Bataljon Prins Leopold – 13 Linie en het daaraan gewijde museum in Spa, de Amicale du 12e, de Gemeente Boutersem, het Musée Tchantchès - République libre d'Outremeuse, Het Museum aan de IJzer, particulieren die spullen in bruikleen hebben gegeven, het War Heritage Institute.

Copyright foto’s: Stad Luik