-

Frénésie Vénitienne

Al meer dan 5000 jaar wordt glas beschouwd als een van de meest moeilijke door de mens te bewerken materialen. De tentoonstelling ‘Frénésie vénitienne – le verre espagnol du 16e au 18e siècle’ (Venetiaanse koorts, Spaans glas van de 16de tot de 18de eeuw) toont een selectie van meer dan 200 Spaanse glaskunstwerken, resultaat van de fusie tussen de ‘Venetiaanse stijl’ en lokale decoratiestijlen.

-

JUDAÏCA & HEBRAÏCA

De meeste stukken die van 8 juni tot 20 augustus 2012 in het  Grand Curtius in Luik te zien zullen zijn komen uit de persoonlijke collectie van Isy Halpern. Deze Luikse antiquair, een hartstochtelijk geschiedenisliefhebber, struint al meer dan dertig jaar de markten af en vanwege zijn belangstelling voor de joodse geschiedenis bezit hij inmiddels een omvangrijke verzameling voorwerpen, die door hun diversiteit en uiteenlopende herkomst, de grote momenten uit het jodendom goed kunnen weergeven, zowel de glorietijden en de bloei als de grote beproevingen.

-

Luis Salazar

Luis Salazar is bij uitstek DE Luikse schilder van vorm en kleur. Altijd trouw gebleven aan dezelfde esthetische keuzes, heeft hij een unieke beeldentaal weten te ontwikkelen, herkenbaar uit duizenden.

-

Luik, een volgzame stad?

Luik, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Joseph en Chaia Wygocki, die niet terug zullen keren uit Auschwitz. © Coll. Sophie KornowsKi, fonds Dannes-Camiers. Ongeveer tien jaar geleden hebben de kinderen en kleinkinderen van Joden uit de Luikse regio, die gedeporteerd werden naar de kampen in Noord-Frankrijk, zich tot doel gesteld om de herinnering aan deze tragische periode in leven te houden.

-

Images à conviction – photographie et police

De politie en de fotografie hebben allebei rechtskracht: de ene door haar bevoegdheden ten aanzien van de handhaving van de orde, de andere door haar techniek en bewijskracht. Niet verbazingwekkend dus, dat sinds beide gecombineerd worden, de foto een waardevolle rol speelt in het speurwerk als middel om feiten te bepalen en bewijzen aan te voeren.

-

Curtius Circus 2

In de lente van 2011, presenteerde het Grand Curtius de tentoonstelling Curtius Circus, het resultaat van een pilot project met studenten van de 1e Master Publiciteit aan de ESAL (Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten van Luik). De tentoonstelling beoogde een ludieke herbeschrijving van de voorwerpen uit de collecties, waardoor een nieuwe, gewijzigde visie werd getoond. De tentoonstelling brak hiermee met het nog steeds sterk verankerde stereotype van een statisch in zichzelf gekeerd museum.

-

Sur la route du fil – 23e Concours du Domaine de la Lice 2012

De tentoonstelling toont de winnaars en de geselecteerde werken van de 23ste editie van het concours dat georganiseerd werd door Domaine de la Lice, vereniging van kunstenaars die actief zijn op het gebied van de weefkunst in België.
De weefkunst is een volwaardig expressiemiddel, dat deel uitmaakt van de hedendaagse beeldende kunst.